Wakacje z muzą-Bielska katedra

miejsce: Katedra św.Mikołaja w Bielsku-Białej
data: 2012-08-19
godz: 16.00
bilet normalny: PLN
bilet ulgowy: PLN

W wykonaniu Władysława Szymańskiego, który zagra na katedralnych organach, usłyszymy: Jules Grison – Ofertorium do św. Cecylii Felix Mendelssohn – II Sonata c-moll Alexandre Guilmant – Allegretto, Prelude or postlude Charles M. Widor – Toccata z V Symfonii f-moll Christian Rinck – Andante mit Variationen op. 70. Prowadzenie: Janusz Legoń Współorganizatorzy: Bielskie Biuro Koncertowe Solo-Duo-Trio, Parafia św. Mikołaja w Bielsku-Białej

 

Władysław Szymański w latach 1975-78 studiował muzykologię w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Następnie w latach 1978-83 studiował w Akademii Muzycznej w Katowicach, którą ukończył w klasie organów prof. Juliana Gembalskiego oraz na Wydziale Teorii Muzyki. W tej samej uczelni ukończył także Podyplomowe Studium da kapelmistrzów orkiestr dętych. Doskonalił się na mistrzowskich kursach gry organowej u prof. F. Peetersa w Belgii i prof. L. Rooga w Austrii. Od 1985 roku wykładowcą Akademii Muzycznej w Katowicach. Jest członkiem Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej w Katowicach. W 2001 roku w Instytucie Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego obronił z wyróżnieniem pracę doktorską o konstrukcji zabytkowych organów Górnego Śląska.

Jako koncertujący organista występował poza Polską w Austrii, Czechach, Belgii, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Niemczach, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Włoszech. Nagrywał dla radia i telewizji. Nagrał dwie płyty CD na zabytkowych, XIX wiecznych organach bazyliki św. Wojciecha w Mikołowie. W 2003 roku wygłosił wykład w Hochschule für Musik w Düsseldorfie na temat organów i muzyki organowej na Górnym Śląsku. W ramach działalności naukowej jest autorem wielu publikacji na temat organów i muzyki organowej. Wielokrotnie wygłaszał odczyty i wykłady na renomowanych konferencjach muzykologicznych. Jest jurorem w konkursach organowych i kompozytorskich.

W. Szymański jest także kompozytorem, autorem utworów organowych, kameralnych, wokalno-instrumentalnych. W tej dziedzinie dwukrotnie otrzymał wyróżnienia na konkursach kompozytorskich: w 1983 roku za Toccatę na dwa fortepiany i w 1985 roku za Hymn na organy. Jego kompozycje wykonywane były w znaczących ośrodkach muzycznych: Berlinie, Warszawie, Genevie, Turynie, Londynie, Helsinkach, Lahti, Sztokholmie, Pradze, Valencji, Wiedniu. Jest jednym z inicjatorów i dyrektorem artystycznym Mikołowskich Dni Muzyki odbywających się od 1991 roku. W maju 2008 roku został wybrany na stanowisko dziekana Wydziału Wokalno-Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Katowicach. W październiku 2009 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego.

 


 

Władysław Szymański  studied music at the Catholic University in Lublin between 1975 and 1978 and then from1978 to 1983 he continued his studies at the Academy of Music in Katowice, which he completed in the organ class of  prof. J. Gembalski. He also graduated from the Faculty of the Theory of Music there. He mastered his skills at organ master courses with prof. F. Peeters in Belgium and prof. L. Roog in Austria. Since 1979 he has been an organist at St. Adalbert’s church in Mikołów and also a lecturer at the Academy of Music in Katowice since 1985. In 2001 in the Music Institute of the Catholic University in Lublin he defended his doctor’s thesis with honours written on the construction of  historical organs in the Upper Silesia

As a solo organist he has given concerts home and abroad i.e. in Austria, the Czech Republic, Belgium, Denmark, Finland, Germany, Italy, Slovakia, Spain and Sweden. He has also made radio, TV and CD recordings. The result of his scientific activity are numerous papers on organ and organ music as well as frequent lectures and speeches at renowned musicological conferences. At present hi is the Head of the Vocal - Instrumental Department at The Academy of Music in Katowice.

Władysław  Szymański is a composer too, the author of organ pieces, chamber and vocal music. In this field he has received prizes at composers’ competitions: in 1983 for Toccata for two pianos and in 1985 for the Hymn for the organ. His compositions have been performed at distinguished music centres: Berlin, Warsaw, London, Genève, Helsinki, Lahti, Stockholm, Prague, Valencia and Vienna. He is a co-founder and the artistic director of an annual, international festival – The Mikołów Music Days. 

 


 

Władysław Szymański studierte in den Jahren 1975-78 Kirchenmusik an der Katholischen Universität in Lublin. 1978-1983 setzte er das Studium an der Musikhochschule in Katowice fort mit dem Abschluss in der Orgelklasse von Prof. Julian Gembalski, sowie an der Fakultät für Musiktheorie. Er vervollkommnete seine Orgelstudien bei Flor Peeters in Belgien und Lionel Rogg in Osterreich. Seit dem Jahre 1979 ist er Organist an der Kirche des Hl. Adalbert in Mikołów (Oberschlesien) und seit 1985 Dozent an der Musikhochschule in Katowice. Im Jahr 2001 promovierte er mit Auszeichnung über "Konstruktion alter Orgeln in Oberschlesien" an der Katholischen Universität in Lublin. 2003 hatte Szymański Vortrag an der Musikhochschule in Düsseldorf auf  das Thema "Polnische Orgelbau und Orgelmusik besonders in Oberschlesien".

Er gab und gibt Konzerte sowol in Polen als auch in Osterreich, der Tschechischen Republik, Belgien, Dänemark, Finland, Deutschland, Italien, der Slovakischen Republik, Schweden, Spanien, der Sweitz, ferner macht er Aufnahmen für Rundfunk, Fernsehen und CD. Er ist Jurymitglied in Orgel - und Kompositionswettbewerben.

Władysław Szymański ist auch Komponist, Autor von Orgelwerken, Kammermusik, sowie vokal-instrumentaler Musik. Für seine Kompositionen hat er Preise bei verschiedenen Kompositionswettbewerben bekommen: 1983 für "Toccata per due pianoforti", 1985 für das Orgelwerk "Hymn". Er ist Mitbegründer und künslerischer Leiter der renomovierten Mikolower Musiktage, die seit 1991 jährlich durchgeführt werden.  Seit 2008 ist er der Dekan von Vokal-Instrumentaler Musik Abteilung an der Musikhochschule in Katowice.